Възобновяване на присъствени форми на обучения

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.06.2020 г. възобновяваме присъствените обучения в ЦПО Виана, при спазване на всички противоепидемични мерки съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването.

Заповядайте при нас.