Обучения в условията на COVID-19

Екипът ни в съответствие с мерките за социална изолация и в желанието да подкрепи и подпомогне вас – нашите клиенти в реализацията на необходимите обучения за вашия персонал ви  предлагаме достъп до следните обучения при промоционални цени :

 

 

Наименование на Курс

Цена без ДДС

1

КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

60 лв.

2

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ В СТРОИТЕЛСТВОТО

60 лв.

3

КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО В СТРОИТЕЛСТВОТО

90 лв.

4

ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА РД 07-2 ЗА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА РЪКОВОДЕЩИ ПРОЦЕСИТЕ, ЛИЦАТА ПРОВЕЖДАЩИ ИНСТРУКТАЖИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КУТ И ГУТ

50 лв.

5

ОТГОВОРНИК ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

60 лв.

6

ОТГОВОРНИК ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

60 лв.

7

ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

60 лв.

8

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

40 лв.