КАК ДА ОТГОВОРИМ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – GDPR!

ЗА СЪБИТИЕТО

На 25 май 2018 година влезе в сила Общият регламент за защита на данните.

Приложението на регламента е задължително за всички юридически и физически лица, държавни, общински администрации и други организации и институции, работещи с лични данни.

Регламентът има пряко приложение във всички страни членки на ЕС и предполага извършването на определени действия за определяне на степента на съответствие с новите правила.
 

Целта на този семинар е:

– Да представи основните практически положения, предвидени в Общия регламент за защита на данните, както и

– Да предложи възможни организационни, правни и практически решения на компании, организации, мениджъри и отделни експерти, работещи с данни или управляващи бизнеси, които работят с данни.

Организаторите на семинара предоставят услуги и продукти в областта на защита на данните, съобразени с текущата и очакваната законова рамка, включително извършване на предварителен анализ за съответствие, предоставяне на препоръки и конкретни практически решения.