05.10.2017 г.

От м. Октомври 2017 г. ЦПО ВИАНА стартира дистанционни обучения през своята онлайн платформа. В нея са заложени всички традиционнни курсове организирани от центъра до момента. В процес на разработка са и някои направления на професионалното обучение.