Текущи курсове

Наименование на курса Начало

Начална дата

Крайна дата Продължителност Цена /с ДДС/

Координатор по безопасност и здраве в строителството

9.30

16.03.2021

16.03.2021

Еднодневен

 

108 лева

Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството

9.30

16.03.2021

16.03.2021

Еднодневен

 

108 лева

Контрол върху качеството в строителството 13.00

16.03.2021

16.03.2021

Еднодневен 144 лева

Електробезопасност

  • при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V:                      

 І - ІІІ кв. група 

 ІV - V кв. група

  • при работа по електрически уредби и мрежи с напрежение до и над 1000 V:         

І- ІІІ кв. група 

ІV - V кв. група

 

 

 

 

 

9.30

 

 

 

 

 

18.03.2021

 

 

 

 

 

18.03.2021

 

 

 

 

 

Еднодневен

 

 

 

60 лева

72 лева

 

 

72 лева

84 лева

Координатор по безопасност и здраве в строителството

 

9.30

 

2021

 

2021

 

Еднодневен

 

108 лева

Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството

 

9.30

 

2021

 

2021

 

Еднодневен

 

108 лева

Контрол върху качеството в строителството

 

13.00

 

2021

 

2021

 

Еднодневен

 

144 лева

КАК ДА ОТГОВОРИМ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – GDPR!

 

13.30

 

по заявка

 

по заявка

 

Еднодневен

 

144 лева

Длъжностно лице по ЗБУТ - Наредба РД-07.2 9.30 по заявка по заявка Еднодневен 108 лева
Отговорник по опазване на околната среда. Управление на отпадъците

 

9.30

 

по заявка

 

по заявка

 

Еднодневен

 

108 лева

Отговорник по по пожарна безопасност 9.30 по заявка по заявка Еднодневен 108 лева
Стресмениджмънт 9.30 по заявка по заявка 4 часа 120 лева
Съвременните лидери 14.00 по заявка по заявка 4 часа 120 лева