Текущи курсове

Наименование на курса Начало

Начална дата

Крайна дата Продължителност Цена /с ДДС/

Координатор по безопасност и здраве в строителството

9.30

12.03.2019

12.03.2019

Еднодневен

108 лева

Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството 9.30

12.03.2019

12.03.2019

Еднодневен 108 лева
Контрол върху качеството в строителството 12.30

12.03.2019

12.03.2019

Еднодневен 144 лева
Електробезопасност 9.30 20.03.2019 20.03.2019 Еднодневен

I-III квал.група

72 лева

I-IV квал.група – 84 лв.

Координатор по безопасност и здраве в строителството 9.30 26.03.2019 26.03.2019 Еднодневен 108 лева
Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството 9.30 26.03.2019 26.03.2019 Еднодневен 108 лева
Контрол върху качеството в строителството 12.30 26.03.2019 26.03.2019 Еднодневен 144 лева
КАК ДА ОТГОВОРИМ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – GDPR! 13.30 по заявка по заявка Еднодневен 144 лева
Длъжностно лице по ЗБУТ - Наредба РД-07.2 9.30 по заявка по заявка Еднодневен 108 лева
Отговорник по опазване на околната среда. Управление на отпадъците 9.30 по заявка по заявка Еднодневен 108 лева
Отговорник по по пожарна безопасност 9.30 по заявка по заявка Еднодневен 108 лева
Стресмениджмънт 9.30 по заявка по заявка 4 часа 120 лева
Съвременните лидери 14.00 по заявка по заявка 4 часа 120 лева