Съвременните лидери. Как да бъдеш и ти като тях?

Съвременните лидери. Как да бъдеш и ти като тях?

 

Ако има нещо сигурно на бизнес хоризонта, това е фактът, че компаниите се изправят срещу свят на нарастваща сложност, несигурност и конкурентен натиск.

В условията на динамични и непредсказуеми промени във външната среда, ключов фактор за успеха се оказва способността за развитие на лидери и лидерски умения на всички нива в организационната структура.

Ролята на лидерите в един такъв динамичен и променящ се свят е изключително важна.

Какви качества са необходими на човек за да бъде лидер в 21-ви век?

Участието ви в семинара ще ви даде не само отговор на този въпрос, но ще ви помогне да не се превърнете в корпоративните „психопати“, от които светът се страхува, или в киборг, ако не и в по-лошото – в комбинация от двете,

 

Лектор: НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ

Николай Ганчев е организационен психолог и семеен терапевт с над 20 годишен практически опит.

Допълнителните му квалификационни интереси са в сферата на детската и спортната психология.

Г-н Ганчев има опит като преподавател в областта на личностното развитие с над 1000 проведени обучения.

 

Такса за участие 120 лв (без ДДС)