ЦПО Виана ООД ви предлага качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията както индивидуално, така и на персонала във вашата фирма, с помощта на висококвалифицирани преподаватели, използващи интерактивни методи на обучение и материална база, отговаряща на съвременните изисквания. В многообразието от курсове и форми на обучение с индивидуалния ни подход към вас ще намерим удобния за вас вариант или ще изготвим персонален такъв.

Вариант 1: Професионално обучение за придобиване на професия/специалност.

Обучението е с входящо ниво и с продължителност, съобразена с утвърдените от НАПОО програми за обучение. След успешно издържани държавни изпити по теория и практика обучението завършва с издаване на Свидетелство за професионално квалификация, признато в България и в страните от Европейския съюз.

Вариант 2: Обучение по част от професия

“Част от професия” е обособена трудова дейност в рамките на една професия, за която може да се организира професионално обучение. Обучението е съобразено с възможностите на работодателя или на индивидуалния участник и завършва с изпити по теория и практика на професията и издаване на Удостоверение за професионално обучение – образец 3-37 на Министерство на образованието и науката .