Общуване на чужди езици

КУРС “ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Kурсът по “Общуване на чужди езици” Ви предоставя възможността да придобиете или да разширите знанията си по английски, френски, испански, немски, италиански и руски език на различни нива в съответствие с вашите желания и нужди.

 Общият брой на учебните часове  е 300 часа.

Преди включване на лице в обучение по чужд език, следва да се определи входящото му ниво чрез полагането на тест.

Обучението се провежда за три нива.

Придобиването на документ за владение на чужд език е обвързано с постигнато ниво на знания и умения съгласно Европейската квалификационна рамка.

Обучението се реализира от високо квалифицирани преподаватели с експертиза в областта на чуждоезиковото обучение.