ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

КУРС "ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ"

 

Този курс дава основни знания и умения за безопасно и адекватно поведение и оказване на ПЪРВА ПОМОЩ при различни травми и инциденти. Особено животозастрашаващи състояния, при които помощта в първите минути е от изключително значение.

 

По време на обучението се акцентира върху основните познания как да правим сърдечен масаж и изкуствено дишане, как да помогнем при наранявания и счупвания, при задавяне и при други инциденти и травми.

 

Участниците в обучението получават удостоверение за преминал курс по първа долекарска помощ.