НА ВНИМАНИЕТО НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ. ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ВАШЕТО ОБУЧЕНИЕ !

Напомняме на кандидатите по мярка „Млад фермер“, че според изискванията на мярката, ако нямат специализирано професионално образование /средно или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно или висше икономическо образование със земеделска насоченост/ е необходимо да завършат курс за придобиване на професионални умения и познания от минимум 150 учебни часа в 3-годишен период от сключването на договора за отпускане на финансовата помощ.

Център за професионално обучение ВИАНА провежда обучения според изискванията на мярката „Млад фермер“ в редовна и дистанционна форма.