Контакти

1231 София

ул."Ген. Никола Жеков" №24

телефон: 02/936-07-66

факс: 02/936-07-36

мобилен: 0884-200-980

e-mail: cpo@viana-bg.com

https://www.facebook.com/CPOVIANA/

Свържете се с нас