Как да ръководим и мотивираме другите?

Как да ръководим и мотивираме другите?

 

Този семинар ще Ви помогне да научите повече за лидерството като поведение и начин на мислене, да изградите знания и умения за лидерско поведение, да намирате правилните решения в процесите на управление.

 

Ще  получете знания и умения за:

– факторите определящи личността на лидера – ценности и убеждения, доверие, толерантност към несигурността, личен принос и др.

– Задачата и контекста и как те влияят на лидерския стил.

– основни разлики между лидерство и мениджмънт

– изграждане на лидерско поведение

– разпознаване на външните очаквания свързани с лидерско поведение

– способност за прилагане на лидерски и управленски техники и методи в зависимост от ситуацията.

 

Лектор: 

Николай Ганчев е организационен психолог и семеен терапевт с над 20 годишен практически опит.

Допълнителните му квалификационни интереси са в сферата на детската и спортната психология.

Г-н Ганчев има опит като преподавател в областта на личностното развитие с над 1000 проведени обучения.

 

Такса за участие: 120 лв (без ДДС)