За нас

„ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ВИАНА” ООД е създаден през 2005 г. със седалище и адрес на управление гр. София, район „Надежда”, ул. „Ген. Никола Жеков” № 24 . Центърът притежава Лицензия № 200512239 от Националната  агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/. Професиите и специалностите включени в него вижте тук.

 

През изминалите години фирмата се утвърди в организирането и осъществяването на дейности за придобиване и повишаване на професионалната квалификация на работещи и желаещи да работят в икономиката, туризма,  строителния и други браншове. Добре познати са и нашите обучения в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с отлично подготвени лектори и тясно обвързани с практиката.  Ние разработваме и актуализираме програми за професионално обучение в съответсвие с европейската практика, повишаваме квалификацията на преподавателските си кадри,  обръщаме сериозно внимание на новите технологии.

 

„ЦПО Виана” натрупа сериозен опит в разработването и реализирането на проекти по програмите „Активни услуги на пазара на труда” и „Развитие на човешките ресурси”, “Phare” и “Leonardo da Vinci” с партньори като Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Колбис – Международен трансфер АД, Европейски център за обучение и квалификация, Училища “Европа” и др. Работим в партньорство с редица професионални гимназии и имаме готовност да реализираме вашето обучение на територията на цялата страна.

 

За да сте готови за изискванията на ЕС към персонала Ви, “Център за професионално обучение Виана” ООД е вашият коректен партньор в квалификацията и преквалификацията.