Енергийна ефективност на сградите. Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради

Курс "Енергийна ефективност на сградите. Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради"

Обученията по енергийна ефективност са предназначени за инженери или специалисти, притежаващи професионален опит в  направления: Електротехника и енергетика, Топлотехника или Строителство.

Обучението се провежда в дистанционна и присъствена форма.

Успешно завършилите обучението получават Удостоверение за придобиване на част от професия „Строителен техник“ .

Желаещите имат възможност да получат международен сертификат „Сертифициран строителен работник, изграждащ пасивни къщи”, издаден от Passive House Institute (PHI), (Институт “Пасивна къща”) Darmstadt, Germany на стойност 100 евро /левова равностойност/ след положен изпит.

Новопридобитите умения и знания на завършилите се реализират за прилагане на решения за енергийна ефективност в сградите и постигане на бъдещия стандарт за Почти нулево-енергийна сграда (ПНЕС).

Обучението се извършва по програми, разработени в рамките на европейската инициатива BUILD UP Skills с координатор Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Обученията се провежда в Учебно-демонстрационния център, находящ се в София, бул. „Христо Смирненски” № 1, новата сграда на УАСГ.

Обученията се провежда в рамките на международния проект Train-to-NZEB по програма Хоризонт 2020.

Забележка: Необходимо е кандидатите да имат трудов стаж не по-малко от 6 месеца по професията, по която се провежда обучението