Център за професионално обучение Виана е лицензиран от НАПОО през 2005г. - лицензия №200512239.

Ние сме център, който се е специализирал в организацията и провеждането на обучения за професионална квалификация и преквалификация по 45 професии и специалностти. Може да разчитате на нас, ако желаете да повишите вашите ключови компетенции или да придобиете знания по безопасни условия на труд в нашите текущи курсове. Многообразието от курсове и форми на обучение, съчетани с индивидуален подход към всеки един от вас, ще разкрие нови хоризонти за вашата реализация.

Ние сме вашият коректен партньор.

Уверете се сами!

Обучението беше интересно представено; групата беше малка, така че имаше възможност за по-директна комуникация, дискусия и време за отговори за въпроси.

                                          Елвина Стойнова

                                          Бауер България 

Винаги компетентно качесто на предлаганите от вас услуги и оказване на съдействие при необходимост. Възможност за избор на място за провеждане на обученията.

                                                            Мая Димитрова

                                                             Лем България

Професионализъм, коректност, експедитивност доказани с дългогодишна съвместна работа.

                              Иван Дринов

                                                 Мират Груп

Предлаганите услуги съотвестват

на нуждите ни от обучения.

Дълготрайни партньорски взаимоотношения.

 

 

 

                                             

Боряна Въчкова

Улично Осветление